YASED 31. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki en önemli temsilcisi konumundaki Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED, 31. Olağan Genel Kurulu’nu İstanbul’da, The Marmara Esma Sultan’da gerçekleşti. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan onu konuğu olarak katıldı

Bakan Çağlayan yaptığı konuşmada Türkiye’nin son 30 yılda geçirdiği büyük gelişimi vurgulayarak şunları söyledi: “Türkiye artık uzun vadede program yapmaya başladı. Türkiye bugün 2023’ü planlıyor. 2023 sıradan bir tarih değil, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüdür. Bir ülkenin sadece ekonomik zenginliği ve gelişmişliği yetmiyor. Önemli olan ülkelerin demokratik zenginliğinin, gelişmişliğinin ve millet tarafından getirilen siyasi iradenin ancak millet tarafından ne yöne doğru gideceğinin karar verildiği bir dönem içindeyiz”.

Yeni teşvik sistemi çok yakında

Çağlayan, kamuoyunda uzun süredir gündemde olan yeni teşvik yasasıyla ilgili olarak da çalışmaların sonuçlanmak üzere olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yarın Sayın Başbakanımıza teşvik ile ilgili çalışmalarımızı sunarak Türkiye’nin gündemine getirmiş olacağız.”

Çağlayan ayrıca “YASED Başkanı İzzet Karaca’nın da ifade ettiği gibi, yeni teşvik sistemimizde uluslararası sermayenin kendine yön arayan yatırımcıların yeniden çok cazip yatırımlarla, teşviklerle karşı karşıya kalacağı bir ortama süratli bir şekilde giriyor” dedi.

Dört ana başlıkta toplanan yeni teşvik sisteminin genel teşvikler, bölgesel teşvikler, başta 12 sektörde olmak üzere büyük proje yatırımları ve stratejik yatırımlar olarak planlandığını belirtti. Çağlayan, özellikle stratejik yatırımların cari açık konusunda önemli katkılar sağlayacağını iletti. Özel ekonomi bölgeleri ve teşvik sisteminin yatırımların yönünü Türkiye’ye çevireceğini söyleyen Çağlayan “ Bu teşvik sistemi sonucunda uluslararası yatırımlarda üç değişiklik göreceğiz. Yatırım hacmi artacak, yatırım orijinleri değişecek ve sektörel çeşitlilik gelecek” dedi.

YASED Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Karaca, Bakan Çağlayan’a, YASED üyelerine ve Genel Kurul’a katılan tüm konuklara teşekkürlerini sunduğu açılış konuşmasında, global ekonominin bir belirsizlik içinde olduğunu, ve sistematik risk faktörünün piyasalarda güven eksikliğine yol açtığını ifade etti.

Piyasalara tekrar güven sağlanması ve sorunların aşılması için çok sıkı maliye politikalarının ve diğer yapısal tedbirlerin devreye hızla sokulması gerektiğinin altını çizen İzzet Karaca,dünyadaki bu görünüm ışığında, Türkiye ekonomisine bakıldığında, büyümenin çok büyük ölçüde yurtiçi talebin gücüyle belirleneceğinin ve dış talebin 2012’de de zayıf kalacağının tahmin edildiğini ifade ederek, “Bununla birlikte, yurtdışı talepte beklenen zayıflığa rağmen, 2012’de ithalattaki artışın ihracatın gerisinde kalabileceği, bunun da cari işlemler açığının gerilemesine önemli katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Buna göre, 2012 sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının %7.5-%8 civarında olabileceğini tahmin etmekteyiz” dedi.

Uluslararası yatırımlar açısından, bu makro ekonomik konjonktürde, global uluslararası doğrudan yatırım akışının kriz öncesi seviyelerini 2013 yılında aşması öngörülmesine karşın, bu belirsizlikler sebebiyle temkinli yaklaşılması gerektiğini belirten Karaca, “Türkiye’ye UDY girişleri 2011 yılında, 2010 yılına göre %74 oranında artış göstererek, 15,7 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında piyasaları daha zorlu bir dönem beklemekle birlikte, Türkiye’ye uluslararası yatırımcıların ve özel sermaye fonlarının ilgisinin sürmesini ve birleşme, satın alma ve sıfırdan yatırımların artarak devam etmesini öngörmekteyiz. Üyelerimizin görüşleri doğrultusunda hazırlanan, cari açığı azaltmaya ve katma değerli üretimi arttırmaya yönelik somut öneriler getiren, akademik çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız. Söz konusu raporumuzda da vurguladığımız üzere, ülkemize yeni yatırımcıların çekilmesi kadar, var olan sermayenin korunmasının ve ülkemizdeki yatırımlarını arttırmasının önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Karaca, yeni teşvik sisteminin açıklanacağı şu günlerde, Türkiye’ye katma değeri yüksek yatırımların ve sermayenin çekilmesi, yerlileştirmenin desteklenmesi ve istihdamın artırılması yönünde vergi ve teşvik enstrümanlarının iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesinin önemini vurgularken, “YASED olarak, yeni vizyonumuz olan, Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye’nin “Dünyanın İlk 10 Ekonomisi Arasına Yükselme” hedefinin gerçekleşmesini, yüksek katma değer yaratarak destekleyen bir kuruluş olmak ve Türkiye’nin, Dünyadaki “en iyi yatırım ortamına sahip ülke” konumuna getirilmesine katkıda bulunmak olan yeni misyonumuz doğrultusunda, çalışmalarımızı kararlılık ve heyecan ile sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Üye ve kamu ilişkilerine yönelik faaliyetler ve Cari Açık, Fikri ve sınai mülkiyet hakları, ArGe raporları gibi 2011 yılı aktivitelerine değinen Karaca, 2012 yılı için öngördükleri ve bu yıl tamamlanacak Sağlık ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektör raporlarından, Anayasa için hazırlanacak görüşten, yatırım ortamına ilişkin devam eden çalışmalarından ve KOZA projesi gibi diğer faaliyetlerinden söz etti.

Konuşmaların ardından, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının okunup ibrası gerçekleştirildi. 2012 yılı bütçesinin görüşülüp karara bağlandığı Genel Kurul, üyelerin dilek ve önerileriyle tamamlandı. YASED genel kurulu tüzük uyarınca bu yıl seçimsiz gerçekleştirilirken, mevcut Yönetim Kurulu bir yıl daha görevine devam edecek.

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği hakkında

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği, 1980 yılında kurulmuş, üyeleri Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketler olan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Dernek, 216 üyesiyle Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımcıların en önemli temsilcisi olup, üyeleri ile ortak vizyonuyla ülkemizde daha iyi bir yatırım ortamı için proaktif olarak çalışmaktadır. Misyonu, dünyadaki en iyi örneklerle uyumlu bir iş ortamının oluşmasına proaktif destek vermek, mal ve hizmetlerin serbest ticaretini, serbest rekabeti, yatırım özgürlüğünü ve sermayenin serbest dolaşımını teşvik etmektir. YASED, Türkiye’de faaliyet göstermekte olan yatırımcılar, yeni ve potansiyel yatırımcılar arasında bilgi paylaşımını ve özellikle de bu yatırımcıların YASED üyeleriyle daha iyi iletişim sağlamalarına imkân verecek şekilde işbirliğini ve iletişimi teşvik etmektedir. Dernek, yeni fikirler için bir platform görevi görmenin yanı sıra, ortak menfaatlerin söz konusu olduğu iş konularında, devlet organları ile düzenleyici kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde üyelerine müşterek destek verir. YASED, İş dünyasını temsil eden diğer kuruluşlarla olan iletişim kanallarını ve koordinasyonu geliştirmeye, kamuoyunun konularımıza olan farkındalığını güçlendirmeye ve doğrudan yabancı yatırımların imajını Türkiye’deki tüm paydaşlar nezdinde iyileştirmeye kararlıdır. Türkiye’de yürürlükte olan mevzuatın ve iş yaşamındaki uygulamaların uluslararası standartlarla uyumu için yapılacak ve etik değerler ile kurumsal yönetişim ilkelerini geliştirmeye kararlı girişimleri destekleyecek lobi çalışmaları, YASED’ in en önemli öncelikleri arasındadır. Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi için YASED’ in belirlediği öncelikli konular: Kayıt dışı Ekonomi, Hukuk Güvenliği, Vergi ve Teşvikler, İstihdam ve Eğitim, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları, ArGe ve Avrupa Birliği’dir.