2012 Etik Beyannamesini 48 Şirket Rahmi Koç Müzesi’nde İmzaladı

“2012 Etik Beyannamesi” Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyesi 48 şirket tarafından imzalandı. Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen imza töreninde, TEİD tarafından hazırlanan beyannameye, aralarında Akbank, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Coca Cola İçecek, Sabancı Holding, Bilim İlaç, Borusan Holding, Koton, İnci Holding, Roche gibi firmaların bulunduğu 48 şirketin üst düzey yetkilisi imza attı.


2012 Etik Beyannamesi şöyle:

“Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösteririz ve konu bilgileri doğru ve anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de özünü oluşturan 10 temel ilkeye olan desteğimizi beyan eder, bu ilkelere uymaktaki gönüllülüğümüzü idari yapımız ve şirket politikalarımıza yansıtırız.

Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.

İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.

Çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını yasaklar ve denetleriz.

Çalışanlarımızın tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almasını ve aynı amaçla hediye vermelerini yasaklarız.

Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız ve yolsuzluğa karşı mücadele ederiz.

Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; işçi sağlığı ve güvenliğini gözetir, gençlerin, kadınların ve engellilerin adil istihdamını destekleriz.”

-“Amacımız farkındalık oluşturmak”

İmza töreni sonrası açıklama yapan TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı beyannamenin cezai bir yaptırımı olmadığını söyledi.

Derneği, 2010 yılında kurduklarını ve faaliyetlerine başladıklarını belirten Çakmakçı, derneğin bir gönüllülük hareketi olduğunu kaydetti.

Çakmakçı, derneğe üye olmaları ve beyannameye imza atmalarını talep ettikleri hiçbir kurum veya kuruluştan olumsuz tepki almadıklarını ifade ederek, “Bu kadar kısa bir sürede böylesine yüksek sayıda şirketin katılacağını tahmin etmiyordum. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bizim amacımız farkındalık oluşturmak” diye konuştu.