Tag Archives: güneş enerjisi

Güneşin Fendi, Nükleeri Yendi: GSR Enerji


GSR Enerji Proje Geliştirme Direktörü Hüseyin Mert, Almanya’da güneş enerjisi santrallerinin geçtiğimiz günlerde 22 GW elektrik üreterek dünya rekoruna ulaşmasıyla, yenilenebilir enerjinin yeterince güvenilir olmadığı ve sanayi ülkelerinin ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olmadığı yönündeki tezi çürüttüğünü söyledi. Mert, anlık olarak ulaşılan 22 GW güneş enerjisinden elde edilen elektriğin tam kapasite çalışan 20 nükleler santrale eşdeğer olduğunu ifade etti.

GSR Enerji

Continue reading