Yapı Kredi Yayınları’ndan Son Çıkan Kitaplar

YKY

1600’lü yıllarda bilimkurgu nasıl olur merak ediyorsanız

 Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655) öncelikle Gassendi, Giordano Bruno ve Machiavelli’nin düşünceleriyle beslenmiş, bohem bir hayat peşinde olmuş, özgürlükçü bir kişiliktir. Felsefeye meraklı Cyrano de Bergerac, kıvrak anlatım yeteneği ve engin hayalgücü sayesinde eserlerinde eleştirel düşüncelerini dile getirmeyi başarmış ve yaratıcı kişiliğiyle kendisinden hemen sonra İngiltere’de Swift, Fransa’da da Voltaire’in bayrağını devralacağı felsefi hikâye geleneğinin temellerini atmıştır.
Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ve Cyrano’nun dehasını en iyi ifade eden eserler, kuşkusuz Öteki Dünya /Ay Devletleri ve İmparatorlukları ile Güneş Devletleri ve İmparatorlukları olmuştur. Cyrano, Öteki Dünya’da belki de günümüzde ütopya ve bilimkurgu denebilecek unsurları daha o zamanlar harmanlayarak döneminin toplum düzenini eleştirir. Ancak eleştirilerini, malum sebeplerden, esere bilimkurgu niteliği kazandıracak kadar uzak iklimlerde, dolaylı olarak yapar.

Öteki Dünya
Ay Devletleri ve İmparatorlukları

Savinien Cyrano de Bergerac

Çeviren: Mustafa Demirkan

9 TL, 106 Sayfa
Yapı Kredi Yayınları

 

 

 

 

Hoşça Kal Berlin

Christopher IsherwoodYapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Hoşça Kal Berlin’de okuyucuları, kendisinin de yıllarca yaşadığı ama Hitler’in iktidara yükselmesiyle terk etmek zorunda kaldığı, 1930’ların ilk yarısındaki kozmopolit Berlin’e, yok olup gitmiş bir dünyaya götürüyor.

Romanın yazarla aynı adı taşıyan ve olayların dışında durarak, olan biteni “bir fotoğraf makinesi gibi” kaydetmeyi tercih eden anlatıcısı aracılığıyla eski Berlin’in renkli gece hayatına tanık oluyor, Yahudilerden göçmenlere, eşcinsel çiftlerden oyuncu olma hayali kuran genç kızlara, Nazi sempatizanlarından komünistlere onlarca ilginç ve unutulmaz kişiyle tanışıyoruz. Isherwood, bizi bu insanlar galerisinde dolaştırırken arka planda da yavaş yavaş dağılan bir toplumun fotoğrafı beliriyor.

TADIMLIK
Hava kararınca bir kız şarkı söylemeye başladı. Rusça söylüyordu ve bu da her zamanki gibi insana hüzün veriyordu. Uşaklar bahçeye bardaklar ve kocaman bir kâse kırmızı şarap getirdiler. Hava soğumaya başlamıştı. Gökyüzünde milyonlarca yıldız vardı. Ta ötelerde, büyük ve durgun gölün üzerinde hayalet yelkenliler, hafif ve kararsız gece rüzgârıyla birlikte yön değiştiriyor, oraya buraya seğirtiyorlardı. Gramofon çalıyordu. Ta ötelerde, kentin içinde, oylar sayılıyordu şu anda. Natalia’yı düşündüm: Belki de tam zamanında kurtulmuştu. Karar kaç kez ertelenirse ertelensin, tüm bu insanlar kötü bir sona mahkûmdu. Bu akşam, bir felaketin kostümlü provasıydı. Bir dönemin son gecesi gibiydi.

     Hoşça Kal Berlin

Christopher Isherwood

Çeviren: Zehra Gencosman

210 Sayfa, 14 TL

          Yapı Kredi Yayınları

 Yapı Kredi Yayınları

 

Aynadaki Avlu

 Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ve Sevgi Özdamar’ın çeşitli sebeplerle Almanca gazete ve dergilerde yayımlanmış yazılarından oluşan Aynadaki Avlu, 2001’de Almanya’da basılmıştı. Türkçe’deki bu ilk baskıya yeni yazılar ekleyen Özdamar, kültürler arasında köprüler kuran kitabında yakın geçmişteki toplumsal-tarihsel olaylara anılarının merceğinden bakıyor. Yaşamın ve ölümün uçlarını adeta şiirle bilenmiş kalemiyle yokluyor.

Birbirine ulanan olaylar ve anekdotlarla alttan alta öykülerin anlatıldığı Aynadaki Avlu, güncel sorunlara eğilirken insani boyutu gözden kaçır-mamamız gerektiğini vurgulayan çarpıcı bir kitap.

 Aynadaki Avlu 

Emine Sevgi Özdamar

Çeviren: Esen Tezel

149 Sayfa, 11 TL

Yapı Kredi Yayınları

 Yapı Kredi Yayınları

 

 

O Boşluk

 Bir büyücü edasıyla dili eğip büken, bozup yeniden kuran Doğan Yarıcı’dan çocukluk ve ölüm arasında gidip gelen bir sarkaç: O Boşluk.

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan O Boşluk kitabı, dostluk üzerine unutulmayacak bir ağıt, benzersiz bir aşk, varoluş, yok oluş, saplantı, kaçma, derinleşme ve uçma güncesi. Anlama ve anlamlandırma denemesi.
Doğan Yarıcı bu kitabıyla bildik biçimlerin dışında, etkileyici ve zorlu bir roman ya da bir şiir-metinle edebiyatseverlerin karşısında…

“Gölge gibi kara, kayrak gibi, gece gibi, bulut gibi, yağmur gibi kara, hayatımda gördüğüm en acayip, en tapınası kara. Ürkünçlüğün sınırında, bir adım daha atsam kaybolacağım karanlığında. Ürpertici ama ayartıcı da. İşte böyle bir sınırda. Kaldım öyle karşısında. Çok uzun geldi, fotoğraflarım yırtılmıştı duvarlardan, misketlerim ütülmüştü, telden arabam yürütülmüştü, kâğıtlar var artizler yoktu. Azrail miydi, bir peri mi, neydi, gittim ona. Sen ölürken ben âşık oluyorum Uşu! Sen ölürken ben nasıl âşık olabiliyorum!”

 O Boşluk

Doğan Yarıcı
335 Sayfa, 22 TL

Yapı Kredi Yayınları

 Yapı Kredi Yayınları

 

 

Puşkin’den Poemalar


Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’in poemalarının ilki olan Ruslan ve Ludmila’dan sonra bütün poemaları Türkçe’de ilk kez Yapı Kredi Yayınları tarafından bir arada yayımlanıyor.

 Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ve Puşkin’in 1821-1833 yılları arasını kapsayan ve bu kitapta bir araya getirilen poemalarının 1825’e kadar süren erken dönem ürünlerinde, Byron romantizmi ağırlıklı olmakla birlikte, gerçekliğe bir yöneliş de görülür. Yaşadıkları dönemin ağır koşullarında toplumla bağlarını koparmış, kurtuluşu doğanın kollarında ve Çingene obalarında arayan kahramanlarıyla Kafkas Tutsağı ve Çingeneler; Doğu zevklerinin, Doğu’ya özgü kösnül duyguların estiği Doğu masalı tadındaki Bahçesaray Çeşmesi; ayakta kalabilmek için haydutluğu seçen iki kardeşin trajik öyküsünün anlatıldığı Haydut Kardeşler ve İncil’deki bir öyküden yola çıkarak yazılan Gavriliada Puşkin’in ilk dönem poemaları olup lirizmiyle, konularıyla, özlü ve akıcı diliyle Lermontov gibi devrimci romantizmin önde gelen temsilcilerine esin kaynağı olmuştur. Tarihsel bir kişilik olan Mazepa’nın Büyük Petro’ya ihanetini konu alan, savaş ve idam sahneleriyle, tutkulu bir aşkın anlatıldığı Poltava, Neva ırmağının taşmasıyla hayatı mahvolan yoksul bir gencin trajedisini konu alan Bakır Atlı, Rus gündelik yaşamının nükteli bir dille anlatıldığı Kont Nulin ve Kolomna’daki Küçük Ev gibi tarihsel ve gerçekçi poemaları da Puşkin’in lirizminin olgun örnekleridir.

 

 Poemalar

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin

Çeviren: Kayhan Yükseler

274 Sayfa, 20 TL

Yapı Kredi Yayınları