YASED: Türkiye ve Dünya’da Büyüme Yavaşlayacak

ULUSLARARASI Yatırımcılar Derneği (YASED), yılda iki kez hazırladığı, uluslararası yatırımcıların nabzını tuttuğu “2012 yılı 2’inci Barometre Anketi” sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, Dünya ve Türkiye’de ekonomik büyüme yavaşlayacak, ancak yatırımcıların Türkiye için düşünceleri olumlu. Türkiye’de yatırımın önündeki en büyük engeller ise: hukuk güvenliğinin olmaması, ekonomik istikrarsızlık, vergi ve teşvikler.

YASED

Taksim The Marmara Otel’de düzenlenen toplantı ile YASED, Türkiye’deki uluslararası yatırımcıların, yatırım kararları etkileyen ekonomik ve siyasi gelişmelere yönelik değerlendirmesini içeren ve yatırım ortamının nabzını tutan araştırma sonuçlarını açıkladı.

YASED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Nas, YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit ve yönetim kurulu üyeleri kamera karşısına geçti. Adnan Nas, YASED’in Türkiye’de daha iyi bir yatırım ortamı için çalıştığını belirterek, “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ve uygulama konularıyla gelen ve yatırımlar için sorun yaratacağını düşündüğümüz konuların, eylem planı maddeleri arasına girmesini sağladık. Ayrıca yabancılara çalışma izni verilmesi sürecinin ve ölçütlerinin gözden geçirilerek iyileşmesi, uluslararası yatırımcıların AR-GE yatırımlarını Türkiye’ye çekmek için gereksinimlerin belirlenmesi, yenilenebilir enerji yatırımları alanında bazı belirsizliklerin giderilmesi ve mobil telekomünikasyon alanında altyapı sorunlarının aşılmasına yönelik önerilerimizle, vergi teşvikler ve dış ticaret ve gümrüklerle ilgili önemli bazı konular, eylem maddeleri arasında” dedi.

İstanbul’un gelecekte finans merkezi olacağının da öngörüldüğünü, bunun olması için altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Adnan Nas, yatırımların artması için fikri mülkiyet konusunda cezaların azaltılması gerektiğini de söyledi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Adnan Nas’ın konuşmasının ardından YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit yatırımcılar arasından yapılan araştırma sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, yatırımcıların yüzde 38’i 2012’de ciro hedeflerinin üzerine çıktı. Ciro hedeflerini büyük oranda gerçekleştirenlerin oranı ise yüzde 47. Yatırımcıların yüzde 43’ü son 6 ayda çalışan sayısının arttığını söylerken, yüzde 20’si ise azaldığını söyledi.

EKONOMİK BÜYÜME YAVAŞLAYACAK

Dünyada ve Türkiye’de ekonomik büyüme öngörüleri ile ilgili sorulara, yatırımcıların yüzde 52’si dünyada, yüzde 35’i Türkiye’de ekonomik büyümenin yavaşlayacağını söyledi. Türkiye’de ekonomik büyümenin sabit kalacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 51. Bu sonuçlara göre, sene başında yayınlanan sonuçlara oranlar yatırımcıların Türkiye için düşünceleri olumlu yönde değişmiş.

YILSONU BEKLENTİLERİ

Araştırmada çeşitli ekonomik göstergelere göre, yıl sonu göstergeleri de ortaya kondu. Yatırımcıların öngörüsüne göre, 2012 yılında GSMH artışı yüzde 4.28, tüketici fiyat endeksi yüzde 8.16, üretici fiyat endeksi yüzde 8.12, yıl sonu TL/USD dolar kuru 1.83 lira, yıl sonu TL/AVRO döviz kur 2.32 lira. Yıl sonu itibarıyla faiz oranları yüzde 9.5, yıl sonu ihracatı 150,2 milyar dolar, yıl sonu ithalatı 237 milyar dolar ve cari işlemler açığı/GSMH oranının yüzde 7.91 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca, yatırımcıların tahminine göre, Türkiye’de önümüzdeki dönemde en fazla yatırım yapılacak sektörler, enerji, finansal hizmetler, otomotiv ve yan sanayi olacak.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA YATIRIM TUTARI

Yeni teşvik sistemi kapsamında yatırım planlayan uluslararası yatırımcıların yüzde 40’ı henüz planlanan yatırım programının belirli olmadığını, yüzde 30’u üç yıl içinde 50 milyon dolara kadar yatırım yapabileceğini, yüzde 30’u ise 50 milyon doların üzerinde yatırım beklediklerini belirtti.

YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Ankete katılan uluslararası yatırımcı temsilcilerine göre, Türkiye’deki uluslararası yatırımların önündeki üç ana engel, hukuk güvenliğinin olmaması, ekonomik istikrarsızlık, vergi ve teşvikler. Ankete göre, uluslararası kriz ve cari açığın yatırımcıları en çok korkutan etkenler olduğu ortaya çıkarken, yatırımları etkileyebilecek diğer nedenler ise şöyle: Büyümenin sürdürülebilir olmaması, yapısal reformların tamamlanamaması, hükümetin cari işlemler açığı ile GSMH oranını düşürememesi, yerel siyasi dalgalanma ve AB müzakerelerinde yaşanacak tıkanıklar.